CeasConvertor valutarparteneri PRIMARIA SINTEU


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania

MeteoPromovare Imagine PublicitateAfiș începutul proiectului

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro , www.fonduri-ue.ro ”Descrierea proiectului

Creșterea gradului de utilizare a internetului în unitățile de învățământ din comuna ȘINTEU, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educa-ție în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS- CoV-2
Comuna ȘINTEU, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în unitățile de învățământ din comuna Șinteu, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS- CoV-2”, COD MySMIS 144043. Proiectul este cofinanțat din Fon-dul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o econo-mie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Crește-rea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Scopul și obiectiv general al proiectului: creșterea numărului de elevi și profesori care utili-zează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line.
Obiectivul specific al proiectului: dotarea în 8 luni a unității de învățământ din comuna Șinteu cu echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.
Principalul rezultat așteptat: achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfă-șurării activităților didactice în mediul on-line: Tablete PC: 42 buc; Laptopuri: 8 buc; Camere web conferință: 6 buc; Table interactivă: 6 buc; Routere wireless: 6 buc;

Valoarea totală a proiectului: 186.409,50 lei, din care cofinanțarea UE este 147.523,88 lei, din bugetul național 22,562.47 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 8 luni (26.04.2021 – 25.12.2021)

„Competitivi împreună”

Date de contact:
COMUNA ȘINTEU
Adresa: Str. Principală, nr.2, jud. Bihor
Manager de proiect: SOICA DANCA-AGNETA
Telefon: 0259429750, Fax.: 0259429750
Email: primaria.sinteu@cjbihor.ro
Website: www.primariasinteu.bihor.rowww.crisulrepede.ro www.groupromo.ro