CeasConvertor valutarparteneri PRIMARIA SINTEU


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania

MeteoPromovare Imagine PublicitatePrimăria comunei Șinteu, ca partener de proiect, va beneficia de fonduri europene pentru implementarea proiectului ,,POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAȘELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ”

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Primăria orașului Aleșd în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, împreuna cu patru parteneri: Primăria comunei Șinteu și Primăria municipiului Marghita din România și Primăria orașului Berettyoujfalu și Primăria orașului Szarvas din Ungaria. Proiectul vizează întărirea cooperării transfrontaliere interinstituționale prin activități comune care au ca scop schimbul de experiență și bune practici, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor de către administrațiile locale implicare în proiect. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi achiziționate softuri, echipamente IT și alte echipamente/servicii conexe care vor duce la creșterea performanței serviciilor prestate. În comun, vor fi elaborate diferite strategii transfrontaliere și studii comparative pe diferite domenii de interes ale administrațiilor publice locale, cum ar fi: transparența actului decizional, utilizarea mijloacelor de comunicare moderne în relația cu cetățenii, îmbunătăţirea managementului datelor în administraţia publică locală.
Bugetul total al proiectului este de 362.500 euro, acesta derulându-se pe o perioadă de 15 luni, începând cu 1 decembrie anul acesta. Bugetul comunei Șinteu în acest proiect este de 72.500 euro.Workshop SMART COMMUNITY

Marți, 12 februarie 2019, la ora locală 11.00, la sediul Căminului Cultural din comuna Șinteu a avut loc întâlnirea de lucru transfrontalieră organizată în cadrul proiectului intitulat ,,Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region” (,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”), proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020).

Scopul evenimentului a fost schimbul de experiență și de bune-practici în ceea ce privește utilizarea echipamentelor IT în sectorul public, siguranţa publică în localităţile disparate, instrumente moderne de comunicare cu cetățenii. În centrul discuției a fost conceptul de SMART COMMUNITY.

La eveniment au participat 44 de invitați: reprezentanți ai celor cinci parteneri de proiect, reprezentanți ai presei locale, ai Universității din Oradea, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Crișana” Bihor, ai Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Bihor, ai Secției de Poliție Borod, ai Poliției Locale Marghita, ai Organizației Civile de Apărare din orașul Szarvas, ai unor firme private, organizații și ONG-uri locale.

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele subiecte:
Benedek LASAK, Primarul Comunei Şinteu - ,,Prezentare generală a proiectului”
Liviu BUCUR, Expert GIS - “Studiu de oportunitate a utilizării tehnologiei informației și a comunicațiilor în cadrul comunităților de dimensiuni medii si mici”
Zoltán GARAY, Expert Situaţii de Urgenţă - “RO-ALERT – Sistem de avertizare și alarmare a populației în situații de urgență”
Sorin ARDELEAN, Şef Serviciu Poliție Locală Marghita -“Siguranta publică în Municipiul Marghita”
Bogdan PANTEA, City Manager al Oraşului Aleşd - “Sistem de supraveghere video în Oraşul Aleşd”
Dr. János MELIS, Secretarul Oraşului Szarvas - ,,Situația ordinii publice în Szarvas, cu accent pe contribuția civililor”
Tamás TUSJAK, Şeful Poliţiei Civile Locale Szarvas - ,,Rolul civililor în asigurarea ordinii publice”ÎNTÂLNIREA COMUNĂ A CONSILIILOR LOCALE - SZARVAS

Marți, 28 mai 2019, la ora locală 11.00, în sala de conferințe a Hotelului Wellness Liget din Szarvas, Ungaria, a avut loc întâlnirea comună a consiliilor locale a celor cinci parteneri ai proiectului intitulat ,,Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region” (,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”), proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020). Partenerii proiectului sunt Primăria oraşului Aleşd, în calitate de lider de proiect, Primăria Municipiului Marghita, Primăria comunei Şinteu, Primăriile oraşelor Berettyoujfalu şi Szarvas din Ungaria, în calitate de parteneri de proiect.

În cadrul întâlnirii a avut loc un dialog interactiv având următoarele subiecte:
1. Posibilități pentru proiecte în Uniunea Europeană - așteptările privind apelurile în viitor.
2. Orașul Szarvas: Planuri pentru anul viitor - noi direcții de dezvoltare durabilă.
3. Creșterea eficienței și performanței administrației publice.

De asemenea, toți invitații au participat la o ședință a Consiliului Local al orașului Szarvas, au vizitat Sala de consiliu și au testat echipamentele specifice, audio-tehnice, achiziționate prin intermediul prezentului proiectului.

La finalul întâlnirii a fost vizitat Palatul Lengyel – Clădirea municipalității Szarvas.

La eveniment au participat 72 de invitați: reprezentanți ai celor cinci parteneri de proiect, în principal consilieri locali, reprezentanți ai presei locale și ai unor organizații și instituții locale.

ÎNTÂLNIREA COMUNĂ A CONSILIILOR LOCALE - MARGHITA

Miercuri, 10 iulie 2019, la ora locală 11.00, la Casa de Cultură a municipiului Marghita a avut loc întâlnirea comună a consiliilor locale a celor cinci parteneri ai proiectului intitulat ,,Administrative bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region” (,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”), proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020). Partenerii proiectului sunt Primăria oraşului Aleşd, în calitate de lider de proiect, Primăria Municipiului Marghita, Primăria comunei Şinteu, Primăriile oraşelor Berettyoujfalu şi Szarvas din Ungaria, în calitate de parteneri de proiect.

Evenimentul a avut ca scop un schimb de experienţă cu privire la activităţile administraţiei publice în ceea ce priveşte provocările specifice cu care se confruntă organismele de decizie la nivel local în activitatea lor.

La eveniment au participat 81 de invitați: reprezentanți ai celor cinci parteneri de proiect, în principal consilieri locali, reprezentanți ai presei locale și ai unor organizații și instituții locale.

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele subiecte:
 Liliana MIEREA, Consilier în cadrul Compartimentului Afaceri Europene, managementul proiectelor - ,,MARGHITA, Pol de Dezvoltare în Zona de Nord a județului Bihor . Proiecte ale UAT Marghita – 2019”

 Cornelia Demeter, secretar UAT Marghita - ,,Procedura de organizare și funcționare a Consiliului Local – autoritate deliberativă a autorităților locale – în legislația românească”

La finalul prezentărilor a avut loc sesiune interactivă de întrebări, răspunsuri și discuții libere pe teme legate de organizarea și funcționarea consiliilor locale în cele două țări.

În a doua parte a evenimentului a avut loc o deplasare în localitatea Otomani pentru a vizita CENTRUL DE INFORMAŢII, EDUCAŢIE ŞI PREZENTARE DE ISTORIE NATURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ ÎN VĂILE CRIŞULUI, BARCĂULUI ŞI A IERULUI, obiectiv finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 – 2013. Aici au continuat discuțiile libere între participanți.
www.crisulrepede.ro www.atractii-turistice.bihor.ro www.comune.bihor.ro www.institutii.bihor.ro www.groupromo.ro www.votlegal.mai.gov.ro/